potography/Takuya Shima
model/Alto Tanaka,Morino Yoru
hair styling/Asuka Takei
make up/Yuki Haba